WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeft zich woensdagavond in de eerste 'State of the Union' van zijn tweede ambtstermijn positief uitgelaten over de kans op het bereiken van een blijvende vrede tussen de Palestijnen en Israël. Bush onderstreepte zijn vertrouwen in de nieuwe Palestijnse president Abbas met de belofte 350 miljoen dollar te schenken voor de verbetering van het politieke systeem, de economie en de veiligheid van de Palestijnen.

Bush zei dat het doel van twee democratische staten, Israël en Palestina, die in vrede naast elkaar bestaan, binnen handbereik ligt. "En Amerika zal ze helpen dat doel te bereiken", aldus de president in zijn 'troonrede' tot het Amerikaanse Congres. In zijn toespraak van bijna een uur, die om 3.00 uur Nederlandse tijd begon, richtte Bush zich ook tot twee bondgenoten in het Midden-Oosten, Egypte en Saudi-Arabië. De president moedigde de regeringen van de twee landen aan tot democratische hervormingen.

Stabiliteit

Dergelijke stappen zouden aansluiten bij de Amerikaanse inspanningen om vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen, stelde Bush. Waarnemers repten van een ongebruikelijke oproep.

Ook de landen die drie jaar geleden door Bush in de State of the Union werden gerangschikt onder de 'As van het Kwaad', kwamen in de rede aan bod. De president benadrukte dat hij via diplomatieke weg een oplossing wil zoeken voor de geschillen met die landen over onder meer hun nucleaire programma's. "We werken nauw samen met regeringen in Azië om Noord-Korea ervan te overtuigen dat het van zijn nucleaire ambities moet afzien", aldus Bush.

Terugtocht

Over Iran zei de president dat de Verenigde Staten aan de zijde staan van Iraniërs die hun "eigen vrijheid" willen. Verder riep hij de regering van Syrië op elke steun aan het terrorisme te beëindigen en de deur naar vrijheid open te zetten.

Zoals verwacht presenteerde de president geen tijdschema voor de Amerikaanse terugtocht uit Irak. Hij zei dat de last voor de Amerikanen minder zwaar wordt, nu de opleiding van Iraakse veiligheidssfunctionarissen vordert.

Bankroet

Bush besteedde een belangrijk deel van zijn 'troonrede' aan binnenlandse aangelegenheden. Hij waarschuwde het Amerikaanse volk dat de sociale zekerheid op een bankroet afstevent, als niet wordt ingegrepen.

In het huidige systeem staat iedere werkende Amerikaan een percentage van zijn inkomen af aan de overheid, die vervolgens uit die pot uitkeert aan gepensioneerden en gehandicapten. Bush wil nu toestaan dat een deel van de pensioenafdracht gestoken kan worden in pensioenprogramma's die banken of andere financiële instellingen kunnen gaan aanbieden.

Sociale Zekerheid

Voor Amerikanen van 55 jaar en ouder had de president een geruststellende mededeling. "Vooor jullie zal het stelsel van sociale zekerheid op geen enkele manier veranderen." Om de pensioenen betaalbaar te houden overweegt hij onder meer de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Verder zint hij op het stellen van paal en perk aan de bonussen voor rijke gepensioneerden.

Huwelijk

Ook de status van het huwelijk kwam aan bod in zijn rede. Bush zei dat hij het huwelijk wettelijk wil laten vastleggen als verbintenis tussen man en vrouw. Hij toonde zich voorstander van een amendement op de grondwet om het huwelijk te beschermen en laakte "activistische rechters" die het huwelijk zouden willen "herdefiniëren". Bush doelde daarmee op de magistraten die het huwelijk voor homoseksuelen willen openstellen, of verbintenissen tussen homo's goedkeurden.