HILVERSUM - De omroepen hebben dinsdag gemengd gereageerd op de conclusies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de toekomst van het mediabeleid. Zo zijn ze het eens met de grondgedachte dat dat beleid zich niet meer moet concentreren op afzonderlijke media als televisie, radio en internet, maar juist op maatschappelijke functies als nieuws, opinie, achtergronden, amusement en kunst.

De omroepen (AVRO, KRO, NCRV, EO, TROS, BNN, NPS, VARA en VPRO) pleiten er wel voor dat er niet alleen wordt gekeken naar deze maatschappelijke functies, maar dat het beleid ook wordt opgesteld met als uitgangspunt hoe mensen gebruik maken van de media.

Anders zou het beleid tot een versnipperd aanbod van functies leiden, waaruit elke kijker en luisteraar zelf zijn informatie moet samenstellen, staat in een gezamenlijke verklaring. "Dat sluit niet aan op de wijze waarop de meeste burgers de media gebruiken. Een meerderheid kijkt juist samen, op zoek naar gedeelde ervaringen en binding."

Soaps en drama

Ook zou de WRR te weinig erkennen dat mensen zich niet alleen laten informeren door nieuws, achtergronden en opinie. "Velen laten zich meer informeren door beeldende verhalen dan door informatieve teksten. Daar ligt juist de kracht van infotainment, soaps en drama." De WRR stelt juist dat vermaak "geen kerntaak" van de publieke omroep moet zijn.

De verenigingen, die zelf op 15 februari een eigen toekomstvisie presenteren, vinden dat de WRR een verouderd beeld van de publieke omroep oproept. "Zo spreekt het rapport van 'een bevroren omroepbestel'. De toetreding van BNN, Max en DNO weerspreekt dit." Dat het huidige bestel 'kenmerken van de verzuiling draagt', zien de omroepen ook anders. "TROS, EO, NPS, BNN, Max en DNO zijn allemaal van na de verzuiling. De WRR verwart pluriformiteit met verzuiling."

De TROS laat in een aparte verklaring geen spaan heel van het rapport. Voorzitter K. van Doodewaerd stelt dat het "bol staat van een patriarchale elitaire houding, passend bij regenten uit vervlogen tijden". "De WRR gaat voorbij aan wat de belasting betalende kijker eigenlijk wil, maar stelt wel vast met dédain dat leuke ontspannende programma's zonder opvoedkundig doel maar moeten verdwijnen bij de Publieke Omroep", zegt hij verder.

De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) is het eens met de constatering van de WRR dat levensbeschouwing verankerd moet blijven in de publieke omroep. De grootte van de achterban moet een belangrijk criterium zijn voor de beschikbare middelen en tijd die binnen de Publieke Omroep geclaimd kan worden, aldus de omroep.