DEN HAAG - De verjaringstermijn van misdrijven waar een levenslange gevangenisstraf op staat, komt te vervallen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde woensdag het wetsvoorstel van D66 en CDA om de huidige verjaringstermijnen voor de vervolging van moord (18 jaar) en doodslag (15 jaar) te schrappen.

Volgens de initiatiefnemers van het voorstel moet een onopgeloste moord altijd tot vervolging en veroordeling van verdachten kunnen leiden. Dankzij verbeterde technieken, zoals DNA-onderzoek, is het bovendien mogelijk ook na de huidige verjaringstermijnen misdrijven op te lossen. Behalve het CDA en D66 spraken ook de VVD, de PvdA, de LPF en de christenunie hun steun uit voor de wijziging van het Wetboek van Strafrecht.

Verkrachting

De verjaringstermijn van delicten waarop een gevangenisstraf van meer dan tien jaar staat, gaat volgens het wetsvoorstel omhoog van vijftien naar twintig jaar. De LPF wil onder meer dat ook de verjaringstermijn voor de vervolging van verkrachting wordt geschrapt. In het wetsvoorstel is die termijn 20 jaar.

Initiatiefnemer Dittrich van D66 had de discussie over de verjaringstermijnen ruim vier jaar geleden aangezwengeld. De toenmalige minister van Justitie Korthals voelde niets voor die plannen. Hij stelde zich op het principiële standpunt dat er ergens een punt achter een misdrijf gezet moest worden.

Voorstellen Donner

Zijn opvolger Donner dacht daar anders over en ging zelf aan de slag met voorstellen om de wet te veranderen. Uiteindelijk werden de wetsvoorstellen van de Kamerleden en de regering samengevoegd. De regering bleek er toen ook voorstander van te zijn de verjaringstermijn bij zeer ernstige misdrijven op te heffen.

Minister Donner (Justitie) zal woensdagavond in de Kamer zijn reactie geven op het wetsvoorstel.