DEN HAAG - De Voedsel en Waren Autoriteit heeft begin deze week een partij van bijna 3,7 miljoen kilo veevoer van Nederlandse makelij laten blokkeren door de Europese Commissie. Het voeder bevat waarschijnlijk te veel dioxine. Een woordvoerster van de VWA heeft dat woensdag bevestigd.

De partij zogenoemd grasbrok was bestemd voor Britse en Nederlandse veehouders. De VWA heeft de hele voorraad volgens de woordvoerster kunnen achterhalen voordat het vee ervan gegeten had. Grasbrok wordt vooral aan melkkoeien gevoerd. De partij is uit voorzorg van de markt gehaald. Vermoed wordt dat verbrand gras in de lading grasbrok terecht gekomen is. Daardoor kan het voer vervuild zijn met dioxine.

Kankerverwekkend

Onderzoekers bekijken nu of het veevoer daadwerkelijk te veel van het kankerverwekkende gif bevat. De woordvoerster verwacht dat het nog tien dagen duurt voordat de eerste resultaten hiervan bekend zijn. De blokkade komt op een moment dat de veevoersector onder vuur ligt. In een rapport uit 2003 over milieucriminaliteit concludeerden KLPD en VROM dat de sector zich slecht aan de milieuregels houdt. De Tweede Kamer debateert woensdagmiddag over deze kwestie.

De VWA houdt sinds oktober de veevoersector weer in de gaten. Van de 227 bedrijven die sindsdien geïnspecteerd zijn, bleken dertig fouten te maken. Zij lopen het risico hun vergunning kwijt te raken wanneer bij een volgende controle, die binnen drie maanden plaatsvindt, de zaken niet in orde zijn.