LEIDSCHENDAM - Fietsers op rotondes met vrijliggende fietspaden zijn veiliger als ze geen voorrang hebben op autoverkeer. Als op al deze rotondes auto's voorrang krijgen op fietsers, kan dat per jaar vijftig tot zeventig ziekenhuisgewonden schelen, blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) woensdag publiceerde.

In Nederland liggen binnen de bebouwde kom zes- tot achthonderd rotondes met vrijliggende fietspaden. De voorrangsregeling is niet overal hetzelfde. In 60 procent van de gevallen hebben fietsers voorrang.

De SWOV heeft voor beide varianten de consequenties onderzocht en komt tot de conclusie dat een fietser zonder voorrang veiliger is. Een eenduidige verklaring hebben de onderzoekers niet. Mogelijk denken automobilisten ten onrechte dat ze voorrang hebben. Volgens de andere veronderstelling moeten bestuurders bij het verlaten van een rotonde alert zijn op (te) veel gevaren.

Kennisplatform

De aanbeveling van het nationale kennisplatform voor infrastructuur (CROW) luidt al jaren dat fietsers voorrang moeten hebben op rotondes. "In afwachting van vervolgonderzoek is het uit veiligheidsoogpunt beter om fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom uit de voorrang te halen", aldus een woordvoerder.

Belangenorganisaties zien geen enkele aanleiding om bestaande aanbevelingen te herzien. De Fietsersbond hoopt dat wegbeheerders vasthouden aan de bestaande richtlijnen. "Onduidelijkheid ontstaat juist door automobilisten wel voorrang te geven en fietsers niet. Voorrang aan fietsers op rotondes sluit aan bij de standaardregel: rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer."

"Automobilisten houden zich niet aan de regels en fietsers moeten zich daarom aanpassen? Dat is de omgekeerde wereld", aldus een verontwaardigde reactie van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Een woordvoerder stelt dat rotondes uniform moeten worden ingericht. "Aanbevelingen zijn te vrijblijvend. Gemeenten moeten daar beter op letten."