DEN HAAG - Commissarissen van de koningin hebben veel nevenfuncties en verdienen daar goed aan. Maar de buitenwereld gaat dat geen snars aan, vinden zij. Het weekblad Elsevier publiceert deze week een overzicht van bijbeunende commissarissen.

Het aantal nevenfuncties varieert van dertig voor de VVD'er Jan Franssen in Zuid-Holland tot tien voor oud-minister Hanja Maij-Weggen (CDA) in Noord-Brabant. Een deel is onbetaald werk en heeft bijna altijd met het functioneren als commissaris te maken. Een ander deel heeft niets met het werk te maken, maar de commissarissen verdienen daar flink mee.

Hans Alders

Vooral Hans Alders, oud-bewindsman voor de PvdA en commissaris van de koningin in Groningen, doet het financieel bijzonder goed. Voor vijf van zijn acht betaalde bijbanen strijkt hij volgens Elsevier jaarlijks zeker 90.000 euro op. Van de andere drie nevenfuncties viel de honorering niet te achterhalen.

Uit het onderzoek van het weekblad blijkt dat de commissarissen niet erg gediend zijn van publiciteit over hun nevenfuncties. "Wij hebben recht op onze privacy", zegt de VVD'er Ed Nijpels, die 29 bijbanen heeft.

Uit het - verplichte - overzicht dat de commissarissen moeten opgeven van hun nevenactiviteiten blijkt dat er slechts een witte raaf bestaat. D66-commissaris in Flevoland Michel de Jager heeft dertien bijbanen, waarvoor hij geen enkele vergoeding ontvangt. CDA-commissaris Wim van Gelder in Zeeland is daarentegen de enige provinciebestuurder, die geld vraagt voor functionele nevenfuncties. Hij krijgt een vergoeding van het Comité van de regio's over Duurzaamheid en voor zijn activiteiten bij het Congres Europese Autoriteiten.

Niet verboden

Het is overigens voor een commissaris niet verboden om (betaalde) bijbanen te hebben, zolang Provinciale Staten er maar geen probleem mee hebben. De door de provinciebestuurders gewenste privacy staat echter wel op gespannen voet met de wens van het kabinet om maximale openheid te betrachten bij neveninkomsten voor mensen die topinkomens verdienen in de (semi)publieke sector.

Reactie Remkes

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken zei dinsdagavond in het tv-programma NOVA dat hij de bijverdiensten van de commissarissen van de koningin inderdaad openbaar wil maken. Het is een publieke functie, dus moeten ze zich publiek verantwoorden, zei de bewindsman. Volgens de commissarissen van de koningin is openbaarmaking van hun nevenfuncties en bezoldiging in strijd met Europese rechten van de mens, met name waar het gaat om privacy. Remkes zei daar niet van onder de indruk te zijn. "Elke lidstaat heeft zijn eigen regelgeving."