EXETER - Groot-Brittannië dringt er bij de Verenigde Staten op aan veel meer te doen om minder broeikasgassen uit te stoten. Minister van Milieu Beckett zei dinsdag bij het begin van een milieuconferentie dat landen nog meer invloed kunnen uitoefenen op de verandering van het klimaat.

Beckett noemde het onvermijdelijk dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben. Ze wees erop dat het nog wel mogelijk is stappen te ondernemen om die gevolgen te beperken. "We zouden willen dat Amerika meer betrokken raakt bij de discussies over waar we naartoe gaan", meende de minister.

Kyoto-protocol

De Verenigde Staten behoren tot de landen die de meeste broeikasgassen uitstoten. De regering-Bush weigert zich te scharen achter het Kyoto-protocol over het verminderen van de uitstoot van vervuilende gassen. Washington verwerpt de wetenschappelijke opvatting dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor het opwarmen van de aarde.

In het vorige week verschenen rapport 'Meeting The Climate Challenge' werd gesteld dat het broeikaseffect binnen uiterlijk tien jaar het punt bereikt waarop het niet meer omkeerbaar is, als er geen krachtige maatregelen worden genomen. Politici, zakenmensen en academici hebben aan de notitie bijgedragen.

Twee graden

Zij waarschuwden beleidsmakers in de hele wereld voor onvoorspelbare rampen,als de temperaturen twee graden Celsius hoger worden dan de gemiddelde temperatuur in de wereld in 1750, voor de industriële revolutie. Op dit moment is de stijging ten opzichte van 1750 al 0,8 graad Celsius.