DELFT - De 480.000 scholieren en studenten met een klein bijbaantje kosten per jaar ruim 132 miljoen euro aan administratieve lasten.

Het grootste deel daarvan komt op het bordje van de werkgevers. Dat bedrag moet en kan volgens de werkgeversorganisatie MKB Nederland omlaag. Dat scheelt niet alleen de werkgevers geld, maar ook de jongeren.

Ruim driekwart van de scholieren en studenten heeft een baantje van maximaal vijftien uur per week. Zij hebben met dezelfde rechten en plichten te maken als iedere andere werknemer. Werkgevers betalen voor een bijklussende scholier voor allerlei werknemersrechten (als WW, arbowet, pensioenwet) vaak net zoveel als voor een werknemer met een volledige baan.

Maar scholieren en studenten maken niet of nauwelijks gebruik van die rechten, zo blijkt uit onderzoek dat MKB Nederland dinsdag heeft gepresenteerd.