ROME - Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft maandag bij de opening van de Wereldvoedseltop in Rome scherpe kritiek geleverd op de internationale gemeenschap. Hij verweet die te weinig te doen voor de hongerige medemens. Er zijn nu geen nieuwe beloftes, maar concrete maatregelen nodig, vond Annan.

Bekijk video

Hoewel er volgens de VN-secretaris-generaal in de hele wereld genoeg voedsel voorhanden is, hebben nog steeds ruim achthonderd miljoen mensen te weinig te eten. "In deze wereld van overvloed hebben wij het in onze macht een einde aan honger te maken. Het falen om dat doel te bereiken moet ons allemaal met schaamte vervullen", zei Annan.

Naar schatting sterven wereldwijd elke dag 24.000 mensen aan ondervoeding, aldus Annan. "Vandaag maar weer nieuwe beloftes doen, heeft geen zin. Er zijn concrete maatregelen nodig."

Afspraken

Ook veel kritiek kwam er van directeur Jacques Diouf van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Afgevaardigden van 180 landen proberen deze week afspraken te maken over een drastische vermindering van het aantal hongerigen in de wereld.

Alleen gastland Italië en EU-voorzitter Spanje zijn op het hoogste niveau vertegenwoordigd en dat leidde tot gemor. "We hebben een goed idee van de politieke prioriteit die wordt gegeven aan de hongersnoodramp", zei Diouf eerder al.

Maandag sprak Diouf ronduit van "niet gehouden beloften", na de top van 1996 waar werd afgesproken de honger terug te dringen. "De daden spreken de woorden tegen. Als we in dit tempo doorgaan, is het vastgestelde doel pas over 45 jaar bereikt."

Zeshonderd miljoen

Zes jaar geleden lanceerden de Verenigde Naties een plan om het gebrek aan voedsel in de wereld op te lossen. In 2015 zou het aantal mensen dat te weinig voedsel heeft, met de helft moeten zijn verminderd. Daarvoor is een jaarlijkse daling nodig van 22 miljoen mensen.

Op dit moment blijft dit aantal bij zes miljoen steken. In het huidige tempo zal het aantal mensen dat aan voedselgebrek lijdt in 2015 niet uitkomen op vierhonderd miljoen, zoals in 1996 afgesproken, maar op zeshonderd miljoen.

Veilig drinkwater

Uit VN-cijfers blijkt dat elke vier seconden iemand sterft als direct of indirect gevolg van ondervoeding. Meer dan de helft van de twaalf miljoen sterfgevallen onder kinderen per jaar komt door te weinig voedsel.

Sinds de laatste wereldvoedseltop is het aantal landen dat te maken kreeg met natuurrampen gestegen van 28 tot 46. Ongeveer 1,1 miljard mensen, eenzesde van de wereldpopulatie, hebben niet genoeg veilig drinkwater tot hun beschikking. De wereldbevolking zal de komende dertig jaar met twee miljard stijgen tot acht miljard.