AMSTERDAM - De Amsterdamse rechtbank houdt dinsdag zitting op een geheime locatie. In het proces tegen vijftien Limburgse Hells Angels, zogeheten Nomads, hoort de rechtbank dinsdag de belangrijkste getuige in de zaak. Volgens het rechtscollege is een zitting op een geheime plaats noodzakelijk om de veiligheid van de getuige te kunnen waarborgen.

De Nomads worden verdacht van de moord op drie van hun clubgenoten, in februari van het vorig jaar. Het drietal is volgens justitie na een gezamenlijk clubbesluit doodgeschoten in het Nomadsclubhuis in Oirsbeek en vervolgens gedumpt in de Geleenbeek bij Echt.

Cocaïnetransactie

De 'kroongetuige' is de Antilliaan A.D., lid van de Carribbean Brothers, een met de Hells Angels verbonden motorclub op Curaçao. Hij zou betrokken zijn geweest bij een foutgelopen cocaïnetransactie, waar ook de drie slachtoffers de hand in gehad zouden hebben. Die ripdeal, waarbij het om een kleine 300 kilo cocaïne draaide, zou voor de Nomads aanleiding zijn geweest hun clubgenoten te vermoorden. Zij wilden de relatie met de Colombiaanse drugshandelaren in stand te houden, zegt D.

Gegijzeld

D. heeft uitvoerig verklaard tegeonver de politie, nadat hij vorig jaar maart korte tijd gegijzeld zou zijn geweest door twee Nomads. Dit tweetal zou hem hebben gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor de drievoudige moord. Tevens heeft D. verklaard dat de Nomads betrokken waren bij twee cokelijnen tussen Nederland en Colombia en dat dat tot hoog oplopende ruzies heeft geleid. Er zou bovendien een machtststrijd binnen de gelederen van de Nomads hebben gewoed.

Ook verklaart D. dat hij niet weet of alle Nomads bij de drievoudige liquidatie betrokken zijn geweest. Wel denkt hij dat de hele club er van afgeweten moet hebben. De moord op één van de drie zou mogelijk een vergissing zijn geweest, aldus D.

Coke

De 'kroongetuige' wordt zelf ook door justitie vervolgd wegens zijn aandeel bij de invoer van de veelbesproken partij coke. D. onderhandelt nog met justitie over eventuele toezeggingen in ruil voor zijn belastende verklaringen. De rechtbank heeft officier van justitie G. Oldenkamp maandag opgedragen hier op zeer korte termijn openheid van zaken over te geven.