DEN HAAG - Ruim 163.000 leerlingen van groep acht van de basisschool buigen zich vanaf dinsdag over de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de Citotoets eigenlijk heet. Leerlingen van 6400 scholen beantwoorden tweehonderd meerkeuzevragen over taal, rekenen en wiskunde en studievaardigheden.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De test duurt drie dagen. Eind februari zijn de uitslagen bekend. De toets helpt leraren, leerlingen en ouders bij de keuze voor de geschiktste vorm van voortgezet onderwijs. Net als vorig jaar doet ongeveer 85 procent van de scholen mee. Negen op de tien scholen neemt ook deel aan het onderdeel wereldoriëntatie dat bestaat uit negentig opgaven.

Score

De Citotoets meet wat een leerling op de basisschool heeft geleerd. Slagen of zakken kan niet, de score wordt uitgedrukt in een getal tussen de 500 en 550. Een digitale versie van de Citotoets bij twintig scholen heeft dezelfde opzet, maar bevat andere vragen.

Critici menen dat het resultaat van de toets als toelatingsexamen voor het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. De Nederlandse Katholieke vereniging voor Ouders (NKO) is daarom een actie begonnen om klachten te inventariseren. De resultaten van de inventarisatie zullen worden voorgelegd aan minister Van der Hoeven (Onderwijs). De bewindsvrouw liet al weten dat zij geen aanwijzingen heeft dat er grootschalig misbruik wordt gemaakt van de Citoscore.