DEN HAAG - De Nederlandse veevoersector rommelt met het veevoer. Door afvalstoffen uit bijvoorbeeld diergeneesmiddelen door het voer te mengen, zetten de voederproducenten de veiligheid van het voedsel op het spel.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Informatie en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van VROM hebben de omvang en ernst van de milieucriminaliteit in Nederland onderzocht.

Ernstige overtredingen

De onderzoekers hebben 43 zaken tussen 2001 en 2003 onderzocht en menen dat "ernstige overtredingen" binnen de veevoersector aan de orde van de dag zijn. In het vertrouwelijk rapport dat maandag via dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier naar buiten kwam, wordt gerept van "organisatiecriminaliteit en ketencriminaliteit".

Volgens Wakker Dier wilde minister Donner (Justitie) het rapport geheim houden. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wees er in een reactie op dat Donner op 20 december in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij het rapport niet openbaar kan maken. Publicatie ervan kan volgens Donner namelijk schade toebrengen aan opsporingsbelangen, omdat er informatie in staat die door ingewijden tot bepaalde bedrijven is te herleiden.

Openbaar

De minister baseerde zich bij zijn besluit op het advies van het college van procureurs-generaal, de top van het Openbaar Ministerie. Dat Wakker Dier het rapport nu toch openbaar heeft gemaakt, neemt het ministerie voor kennisgeving aan, zei de woordvoerder.

Het oordeel van de KLPD en de opsporingsdienst van VROM over de veevoersector is klip en klaar. Het MPA-hormoonschandaal, waarmee de varkenshouderij enkele jaren geleden mee te maken kreeg, is volgens het rapport "slechts een van de vele voorbeelden van malversaties" in de voederhandel. Het "wegmengen" van allerhande afvalstoffen is "bijzonder lucratief".

Fraude

Afvalverwijderingsbedrijven lappen de milieuregels ook vaak doelbewust aan hun laars. "Valsheid in geschrifte en fraude zijn dan ook meer regel dan uitzondering."

Zonder risico zijn deze praktijken niet. In meer dan tweederde van de gevallen was volgens de onderzoekers de volksgezondheid in het geding. In 42 procent van de gevallen zijn ook buitenlandse handelaren en bedrijven erbij betrokken. Bestrijding van deze "criminaliteit" wordt daardoor "bemoeilijkt". In 24 van 43 zaken blijkt ook de integriteit van bestuurders en milieu-inspecteurs niet helemaal in de haak.

Verantwoordelijk

Minister Veerman van Landbouw vindt dat in eerste instantie de sector zelf verantwoordelijk is voor deze misstanden. Wegens herhaalde schandalen met veevoerproducenten stelde hij afgelopen oktober wel de kaderwet diervoeders in. Hiermee kan de bewindsman zelf ingrijpen als dat nodig is en bijvoorbeeld gevaarlijke producten uit de schappen halen. Tot dan toe kon hij dat niet.

PvdA-Kamerlid Samsom wil dat het kabinet reageert op het rapport, dat alsnog officieel openbaar moet worden. Niet alleen de ministeries van Justitie, VROM en Landbouw zijn wat hem betreft betrokken. "Het gaat ook Volksgezondheid aan."