SITTARD - Het Zuid-Limburgse waterschap Roer en Overmaas en het Duitse Wasserverband Eifel-Ruhr gaan de invasie van muskus- en beverratten vanuit Duitsland samen aanpakken. Dat maakte het waterschap Roer en Overmaas maandag bekend.

Al jaren dringen Duitse ratten in groten getale Limburg binnen. Zij verspreiden zich van daaruit over heel Nederland en België, waar zij grote overlast veroorzaken door hun gegraaf in dijken en geknaag aan landbouwgewassen.

Aan de Duitse kant wordt nauwelijks tegen de ratten opgetreden. "Het is aan de Limburgse grenzen dweilen met de kraan open", zegt een woordvoerder van het schap in Sittard. De Limburgers gaan hun Duitse collega's nu opleiden in het vangen van ratten.

Analyse

Er komt ook een analyse van de verspreiding en de aantallen ratten. De gezamenlijke aanpak heeft in eerste instantie een looptijd van twee jaar en begint in de tweede helft van dit jaar. Het Zuid-Limburgse project dient als proef voor de rest van het Nederland-Duitse grensgebied.

De Duitse ratten zwemmen veelal Nederland binnen via de rivieren, zoals de Roer en de Rijn. Vanuit Limburg zwemmen ze via de Maas naar een nieuwe werkplek elders in Nederland. En vervolgens slaan ze hun tanden in gewassen, dijken en stuwen.

"Een muskusrat vergraaft per jaar een kubieke meter dijk of grond", legt een woordvoerder van het waterschap Roer en Overmaas uit. "Dat staat gelijk aan elf kruiwagens. Vorig jaar zijn er in heel Nederland ruim 400.000 gevangen en dat is slechts een deel van het totale aantal. Alleen al vanuit de hoogwaterbestrijding is het belangrijk om die beesten een halt toe te roepen."

Overstromingen

Tot nog toe zijn er geen overstromingen geweest als gevolg van gravende ratten, maar het risico bestaat wel, zegt de woordvoerder. "Ratten hebben in het verleden vaak voor ongevallen met tractoren gezorgd, die wegzakten in een kuil. Ook liepen koeien in weilanden daardoor gebroken poten op", laat hij weten.