DEN HAAG - Met de invoering van de nieuwe DNA-wet op 1 februari zal het aantal DNA-profielen dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in een databank beheert, fors toenemen. De verwachting is dat hierdoor een aantal oude misdrijven kan worden opgelost, zei K. van der Beek, beheerder van de DNA-databank bij het NFI en projectleider voor de uitvoering van de nieuwe wet, maandag.

Dinsdag gaat de nieuwe wet in, waardoor iedere crimineel die is veroordeeld tot vier jaar celstraf of meer, verplicht celmateriaal moet afstaan. Volgens Van der Beek beschikt het NFI aan het eind van het jaar over 10.000 DNA-profielen. Vorig jaar waren dat er nog ongeveer 2700. "Dit jaar maken we een inhaalslag, omdat we ook van 5500 mensen die al een straf uitzitten, DNA afnemen", zegt Van der Beek.

Het NFI heeft nu 12.000 onbekende DNA-sporen in het bestand, waar nog personen bij gevonden moeten worden. Van der Beek verwacht dat door de invoering van nieuwe DNA-profielen het aantal matches de komende tijd toeneemt en dat daardoor oude zaken worden opgelost. Van ieder persoon worden vier monsters afgenomen, om fouten te voorkomen. Volgens Van der Beek duurt het ongeveer drie weken voordat een eventuele match kan worden aangetoond.

Het NFI heeft zich de afgelopen twee jaar voorbereid op de nieuwe wet en daarvoor vijftien nieuwe mensen aangetrokken. Vanwege de hoeveelheid werk die de nieuwe wet met zich meebrengt, wordt deze gefaseerd ingevoerd. Allereerst wordt van mensen die zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- of zedendelicten, wangslijm afgenomen. Afhankelijk van de opgelegde straf bewaart het NFI het DNA-profiel twintig of dertig jaar.