VOORBURG - Het schadelijke effect van roken op de levensverwachting is bij vrouwen groter dan bij mannen. Vrouwen die aan longkanker stierven, werden in 2003 gemiddeld zeventig jaar, terwijl de levensverwachting voor alle vrouwen op 81 jaar lag. Bij mannen is het verschil kleiner. Voor mannen die aan longkanker overleden, bedroeg de levensverwachting 73 jaar, tegen 76 jaar voor alle mannen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. Sinds 1985 sterven minder mannen en meer vrouwen aan longkanker. Dat komt doordat mannen in de afgelopen decennia minder zijn gaan roken en vrouwen juist meer.

Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt, zal naar verwachting blijven stijgen. Bij mannen gaat de daling nog enkele jaren door, maar rond 2010 zet weer een stijgende lijn in.