DELFT - De PvdA barst van het zelfvertrouwen en staat klaar om weer regeringsverantwoordelijkheid te dragen. PvdA-leider Bos gaf zaterdag tijdens een partijcongres in Delft aan dat zijn partij "niet meer een partij is die haar trauma's aan het verwerken is".

Hij zei trots te zijn dat zijn partij tijdens het congres een nieuw beginselprogramma heeft aangenomen. "We zijn nooit klaar met vernieuwen, maar altijd klaar om verantwoordelijkheid te dragen", aldus Bos onder luid en langdurig applaus.

Nieuwe beginselen

Met slechts een kleine wijziging gingen de ongeveer 1800 aanwezige PvdA-leden akkoord met de nieuwe beginselen. Die zijn een stuk moderner en liberaler dan de oude van 1977, maar traditionele waarden als rechtvaardigheid en solidariteit staan nog steeds centraal.

Angsten

Die waarden mist Bos bij het huidige kabinet. "Dit kabinet verdeelt de lasten oneerlijk en laat te veel mensen in de kou staan." Nog harder oordeelde Bos zaterdag over de manier waarop het kabinet "stelselmatig de angsten en zorgen van mensen bevestigt en aanwakkert. Dat is spelen met vuur."

Verdonk

De PvdA-leider richtte zijn pijlen vooral op minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) die naar zijn mening de kloof tussen autochtonen en allochtonen alleen maar groter maakt. Hij wees op interviews van Verdonk waarin zij over moslims en Nederlanders praat "alsof het gros van de moslims geen Nederlander is". Ook vindt Bos dat de VVD-minister mensen met een dubbel paspoort neerzet als burgers met een gebrekkige loyaliteit met onze samenleving.

De PvdA moet volgens Bos "tegen de stroom in trots durven zijn op evenwicht, nuchterheid en nuance". Met een eigen verhaal over immigratie en integratie, dat volgens hem hard is voor de migrant, die plichten heeft, en hard is voor de ontvangende samenleving die zich moet instellen op nieuwe culturen.

Optimisme

Daarnaast heeft Nederland volgens de PvdA-leider behoefte aan een boodschap van optimisme, redelijkheid en vooruitgang. "We gaan Nederland haar trots teruggeven. Maar meer dan dat nog, gaan we bouwen aan vertrouwen, in elkaar, in de politiek en in de toekomst."

Oppositie

Van oppositie tegen Bos, die de afgelopen dagen in enkele media was gesuggereerd, viel zaterdag niets te merken. Weliswaar nam de discussie over het beginselprogramma veel tijd in beslag, maar dat is traditie in PvdA-kring. En bovendien, zo wist voormalig Tweede-Kamerlid van Nieuwenhoven, in 1977 werd er maar liefst drie dagen over het beginselprogramma gedebatteerd.

Kok

Ook voormalig PvdA-leider Kok sprak in Delft zijn waardering en vertrouwen uit in Bos. Volgens Kok is die "heel goed", niet alleen in zijn presentatie maar ook inhoudelijk.