LUXEMBURG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil dat EU-lidstaten als Spanje een einde maken aan het legaliseren op grote schaal van illegale vreemdelingen. Zij vreest anders een grote aanzuigende werking op nieuwe asielzoekers.

De bewindsvrouwe heeft zaterdag tijdens informeel overleg met haar collega's uit de andere EU-lidstaten ook gevraagd om Europees beleid op dit terrein. "Als bepaalde landen op grote schaal illegale migranten legaliseren, kan dit consequenties hebben voor andere lidstaten in de EU", aldus Verdonk.

Praten

"Als we er in de EU juist over praten om dit soort zaken meer onderling te harmoniseren, moeten we daar ook met elkaar over praten", aldus de VVD-minister. "Wij hebben er in Nederland juist voor gekozen om illegalen niet in ons land te laten blijven."

Nederland verwacht dat illegalen die in andere landen een vaste verblijfsvergunning hebben gekregen op termijn vrij door de hele EU gaan reizen en daardoor ook in eigen land terechtkomen. Verdonk wil dit juist voorkomen door een Europese aanpak.

Politieke agenda

Zij heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, en huidig Europees voorzitter Luxemburg daarom ook gevraagd de kwestie binnenkort op de agenda te zetten. Naast Spanje hebben ook België en Italië al op grote schaal illegalen een generaal pardon gegeven en hen gelegaliseerd.

Lubbers

Verdonk heeft de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties, voormalig premier Lubbers, zaterdag verder gevraagd om met de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking afspraken te maken over terugkeer en opvang van vluchtelingen, ook in landen buiten de EU. Nederland voert al wel een politiek, waarbij verschillende ministeries samenwerken.

Lubbers vroeg de EU zaterdag om meer plaatsen aan te bieden voor vluchtelingen die op uitnodiging naar Europa kunnen komen. Verdonk vindt hiervoor geen Europees beleid nodig. "Europese lidstaten moeten zelf kunnen beslissen of ze daaraan meewerken of niet."

Nederland heeft al wel toegezegd om jaarlijks vijfhonderd vluchtelingen uit noodgebieden vast op te willen vangen. Daarvan zijn er deze maand al 57 gearriveerd.