DELFT - De PvdA heeft een nieuw beginselprogramma. Tijdens het partijcongres in Delft namen de PvdA-leden zaterdag de zeven pagina's tellende tekst bijna zonder wijzigingen over. Daarmee is het oude beginselprogramma, dat dateerde van 1977, vervangen.

Kern van de nieuwe beginselen is het recht op een fatsoenlijk bestaan. Iedereen moet volgens het manifest kunnen rekenen op een "dusdanig niveau van bestaanszekerheid dat men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen".

De nieuwe beginselen zijn moderner en liberaler, maar traditionele waarden als rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid staan nog steeds centraal.