DELFT - PvdA-leider Bos heeft belangrijke lessen geleerd van het referendum in zijn partij over de gekozen burgemeester. De partijleden kozen voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, niet voor een door het volk gekozen eerste burger.

Bos heeft liever dat de bevolking mag kiezen, maar hij en de PvdA-fractie legden zich vorig najaar neer bij de wil van de partij. Tijdens het partijcongres in Delft maakte Bos zaterdag duidelijk dat hij kritisch is over zijn eigen rol in de discussie.

Leerpunten

Bos vindt dat in de media het beeld ontstond dat hij de uitslag van het partijreferendum niet serieus nam en dat zijn persoonlijk uitgedragen standpunt bijdroeg aan "verwarring en twijfel". De PvdA-leider zei die gang van zaken te betreuren en sprak over "leerpunten" voor zichzelf.

De partijleider gaf tegenover de achterban aan dat de PvdA-fractie de voorstellen van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) over een gekozen burgemeester zal afwijzen. De grootste oppositiepartij zal alle voorstellen steunen die de positie van de gemeenteraad versterken, aldus Bos. De fractie heeft bovendien zelf een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de keuze aan de raad te laten.