BRUSSEL - Voor het eerst is BSE (gekkekoeienziekte) vastgesteld bij een geit. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft vrijdag gemeld dat uit nader onderzoek is gebleken dat een verdachte geit in Frankrijk, die in 2002 is geslacht, inderdaad aan de ziekte heeft geleden. Consumptie van met BSE besmet vlees kan in sommige gevallen dodelijk zijn voor de mens.

De Commissie stelt dat geitenproducten zoals kaas nauwelijks een gevaar vormen voor de mens dankzij enkele maatregelen die BSE bij geiten moeten voorkomen. Die regels zijn al ingesteld voordat het keiharde bewijs van vrijdag op tafel lag dat geiten aan BSE kunnen lijden.

Zo is het verboden geiten te voederen met vlees of beendermeel. Het geven van vleesproducten aan herkauwers wordt als meest waarschijnlijke oorzaak gezien van BSE.