DEN HAAG - Schepen, locomotieven en mobiele machines als bulldozers en graafmachines moeten schoner worden voor het milieu. Stapsgewijs wil het kabinet steeds hogere eisen stellen aan de vervuilende uitlaatgassen.

De motoren van schepen en bulldozers moeten minder stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes uitstoten. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) besloot de ministerraad vrijdag de normen hiervoor in stappen aan te scherpen.

Auto's en vrachtwagens op de weg zijn de afgelopen decennia flink schoner geworden. De motoren zijn zuiniger en stoten minder luchtvervuilende stoffen uit. Scheepvaart en spoorwegen zijn in die trend achtergebleven.

Van Geel wil deze sector met strengere regels aanpakken omdat het "relatief grote vervuilers" zijn en omdat Europa vanaf juni nieuwe eisen zal stellen.