NEW YORK - Zeventig Nobelprijswinnaars hebben donderdag in een verklaring hun steun uitgesproken voor secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties. Die ligt al enige tijd onder vuur wegens zijn aanpak van verschillende schandalen bij de volkerenorganisatie.

In hun verklaring prijzen de Nobelprijswinnaars Annan voor "de inzet van zijn morele autoriteit, onafhankelijkheid en wijsheid om de VN aan zijn hoogste principes te laten voldoen". Tot de ondertekenaars behoren onder anderen de oud-presidenten Jimmy Carter en Michael Gorbatsjov, de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, en de schrijvers Elie Wiesel en Gunter Grass.

Nobelprijs

Annan en de VN, die vier jaar geleden zelf de Nobelprijs voor de Vrede kregen uitgereikt, zijn ernstig in verlegenheid gebracht door het vroegere olie-voor-voedselprogramma voor Irak. Met dat VN-hulpprogramma mocht Irak van 1996 tot 2003 olie exporteren om met de opbrengst daarvan voedsel en medicijnen te kopen. Daarbij zouden de voormalige Iraakse dictator Saddam Hussein en zijn kliek voor miljarden in eigen zak hebben gestoken.

Mismanagement

Uit documenten van de interne accountantsdienst van de VN is gebleken dat er sprake was van wijdverbreid mismanagement bij de volkerenorganisatie. De controle over het olie-voor-voedselprogramma en de bedrijven die werden ingehuurd om de stroom van olie en goederen te inspecteren, was volstrekt onvoldoende.

Een onafhankelijke commissie die de corruptie in het VN-programma onderzoekt heeft de documenten ruim twee weken geleden vrijgegeven. De commissie heeft ook Annan ondervraagd. Volgende week brengt zij een tussenrapport uit.

Lubbers

VN-personeel heeft eerder bovendien kritiek geuit op de handelwijze van de VN-leiding bij interne arbeidsgeschillen. Zo pleitte Annan VN-Hoge Commissaris voor de vluchtelingen Ruud Lubbers vrij van ongepast gedrag jegens een medewerkster. Dat was tegen het oordeel van de interne onderzoeksdienst van de VN in.

De zeventig Nobelprijswinnaars stellen in hun verklaring dat Annan "nooit heeft verzuimd kritisch naar de zwakheden van VN te kijken en verbeteringen aan te bevelen". De VN hebben al laten weten dat Annan dankbaar is voor de warme steunbetuiging.