DEN HAAG - Iemand die herhaaldelijk dieren mishandelt, moet bij wet worden verboden een dier te bezitten. Een ruime Kamermeerdeheid steunt een pleidooi hiervoor van LPF-Kamerlid Eerdmans. Hij heeft de ministers Donner (Justitie) en Veerman (Landbouw) gevraagd de wet aan te passen.

Willen de bewindslieden deze stap niet zetten, dan zal Eerdmans zelf een wetsvoorstel indienen, zei hij donderdag. Justitie kan een dierenbeul nu een boete en in ernstige gevallen een gevangenisstraf opleggen. Eerdmans wil dat wie een tweede keer betrapt wordt op dierenmishandeling ten minste tien jaar geen (huis)dier mag hebben.

CDA-Kamerlid Ormel vindt dat een verbod om dieren te houden bij de gewenste "harde aanpak" van notoire dierenbeulen behoort. Evenals de fracties van PvdA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Groep Wilders steunt hij het plan van de LPF. Hij pleit wel voor "zorgvuldigheid". "Als dierenarts maak ik het mee dat mensen worden uitgemaakt voor dierenbeul, terwijl ze dat niet zijn", zegt Ormel. Een onafhankelijke rechter moet de straf in zware gevallen uitspreken.

Kamerlid Eerdmans kan het niet verkroppen dat de strafmaat voor dierenmishandeling vergeleken kan worden met het bekrassen van een auto. Zeker als het om notoire dierenbeulen gaat, moet die straf omhoog en moet hun worden verboden een dier te hebben. "Je snijdt ze dan de pas af. Dierenbeulen zijn ongelooflijk zieke mensen", zegt Eerdmans.

Samen met de Kamerleden Vos (GroenLinks), Van Velzen (SP), Van der Ham (D66), Wolfsen (PvdA), Rouvoet (ChristenUnie) en Wilders (Groep Wilders) heeft hij het verzoek bij de twee ministers ingediend. Aanleiding hiervoor is de recente inbeslagname van verwaarloosde pony's, dertig honden en ruim honderd duiven in het Overijsselse Dalfsen. Bij de dierenbezitter waren al eerder verwaarloosde dieren in beslag genomen.

De Dierenbescherming juicht het toe dat de Kamerleden de notoire dierenbeulen willen aanpakken. Een woordvoerder stelt dat zijn organisatie met het verbod op dierenbezit in deze gevallen al vaker Groot-Brittannië als voorbeeld heeft gesteld. "Daar gebeurt dat al met de regelmaat van de klok."

Volgens hem zijn er twee groepen mensen die met verwaarlozing of mishandeling van dieren telkens weer in de fout gaan: zij die simpelweg niet voor dieren kunnen zorgen en "echte boeven".