DEN HAAG - Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlanders voor minder geld aan medicijnen geslikt. Onder andere door het gebruik van merkloze geneesmiddelen daalden de medicijnkosten in 2004 met 130 miljoen euro. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) donderdag gezegd.

Vorig jaar bedroegen de totale kosten van het medicijngebruik in Nederland 4,42 miljard euro. In 2003 was dat nog 4,55 miljard. De daling is volledig te danken aan een verlaging van de kosten van geneesmiddelen.

De kosten daalden met ongeveer 500 miljoen euro door het gebruik van merkloze medicijnen. Sinds 2004 verstrekken apothekers waar mogelijk deze geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen. Merkloze medicijnen zijn gemiddeld 37,5 procent goedkoper.

Daarnaast hebben apothekers een deel van hun kortingen die ze krijgen van de groothandel en de industrie doorberekend in de prijs. Dat leverde nog eens 200 miljoen euro op, aldus de belangenorganisatie van apothekers.

Besparing

De totale besparing van 700 miljoen werd grotendeels teniet gedaan door een stijging van het gebruik van medicijnen. Evenals in voorgaande jaren nam het totale gebruik in 2004 toe met een gestage 10 procent. De groei is vooral toe te schrijven aan de vergrijzing, zegt de KNMP. Toch hield een gemiddeld huishouden vorig jaar een besparing over van ongeveer 100 euro, zegt voorzitter M. van Weelden van de KNMP.

Eind vorig jaar heeft minister Hoogervorst van Volksgezondheid met de industrie, verzekeraars en apothekers nieuwe afspraken gemaakt over de prijzen van geneesmiddelen. Doel is ook de prijzen van merkmiddelen te verlagen. Hoogervorst hoopt op een besparing van 685 miljoen euro in 2005.

Omdat vorig jaar 700 miljoen euro is bespaard, hoopt de KNMP dat de minister afziet van verdere maatregelen om de kosten van medicijnen te verminderen. Vooral proeven waarin drogisten medicijnen mogen verkopen zijn een doorn in het oog van de belangenorganisatie. Apothekers voorkomen dat mensen een combinatie van medicijnen slikken die gevaarlijk is voor hun gezondheid, betoogt de KNMP.