DEN HAAG - In het voedergraan dat recentelijk uit Duitsland is ingevoerd, zit geen nitrofen. Dat meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zaterdag. Het Productschap Diervoeder heeft alle partijen uit voorzorg onderzocht.

Aanleiding daartoe was onrust bij onze oosterburen, waar het kankerverwekkende bestrijdingsmiddel werd aangetroffen in vlees. In één partij geïmporteerd voedergraan trof het productschap wel nitrofen aan, maar de hoeveelheid was ver beneden de wettelijk toegestane hoeveelheid.

Deze partij is verwerkt in varkensvoer, waardoor de concentratie nitrofen nog kleiner werd. De producent van het varkensvoer neemt de geleverde waar terug. Het is niet uitgesloten dat een deel ervan in varkens is terechtgekomen.

De Keuringsdienst van Waren maakte vrijdag bekend dat hooguit enkele honderden kilo's met nitrofen besmet kippenvlees uit Duitsland in de schappen van de Nederlandse winkels is terechtgekomen.