DEN HAAG - Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft woensdag een "buitengewoon prettig gesprek" gehad met VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali, waarin zij tot de conclusie kwamen dat ze "geen grote verschillen van opvatting hebben".

Dit heeft een woordvoerder van de D66-bewindsman woensdag meegedeeld. Aanleiding voor het gesprek was een interview dat Brinkhorst in december had met het weekblad Vrij Nederland. Daarin vergeleek de minister het maken van de film Submission, een gezamenlijk werk van Hirsi Ali en Theo van Gogh, met het opsteken van een sigaret in een munitiedepot.

Submission

Brinkhorst en Hirsi Ali hebben woensdag afgesproken dat er een tweede gesprek komt en dat ze samen naar de film Submission, waarin de onderdrukking van moslimvrouwen aan de kaak wordt gesteld, zullen kijken.

In het gesprek, dat ruim een uur duurde, waren Hirsi Ali en Brinkhorst het erover eens, dat met grote zorgvuldigheid gewerkt moet worden aan een betere integratie in de Nederlandse samenleving en dat "provocatie en polarisatie" niet de juiste weg is naar dat doel. Ook waren beiden het erover eens, dat wat in het verleden vaak gezien werd als "tolerantie" in ons land eigenlijk "onverschilligheid" was.

Woede

Brinkhorst haalde zich direct na het bekend worden van het interview de woede op de hals van de VVD-ministers Zalm (Financiën) en Verdonk (Vreemdelingenzaken), maar de zaak werd snel gesust. Premier Balkenende zei een dag later tijdens een debat in de Tweede Kamer dat Brinkhorst zijn uitlatingen betreurde, omdat ze verkeerd begrepen zouden kunnen worden. Brinkhorst zelf liet VVD-aanvoerder Van Aarsten weten in contact te willen komen met Hirsi Ali.

Vorige week werd bekend dat Brinkhorst zal meewerken aan een boek, waarin schrijvers, politici, opiniemakers, journalisten en de moeder van Theo van Gogh brieven richten aan Hirsi Ali. Een deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Vrouwenopvang in Amsterdam.