DEN HAAG - De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) twijfelt aan het weekblad Privé als gesprekspartner in haar overleggen met de pers over de privacy van het Koninklijk Huis. Het blad publiceerde in de editie van 19 januari foto's van het interieur van paleis Soestdijk, die overigens grotendeels oud waren.

De RVD zegt het in een brief aan Privé te betreuren "dat Privé deze foto's heeft geplaatst zonder voorafgaande toestemming van de inmiddels overleden Prins Bernhard of de familie van de Prins of zijn nabestaanden".

Weekbladen

De RVD praat ook met de populaire weekbladen over de mogelijkheden om afspraken te maken over de handhaving van de privacy van de leden van het Koninklijk Huis. Sinds de geboorte van prinses Amalia is dat actueler dan in voorgaande jaren. Volgens de dienst is het "relevant te weten wat de inzet van Privé in die gesprekken is. Tot nu toe immers lijkt Privé zich weinig aan te trekken van gerechtvaardigde belangen van anderen", aldus de dienst aan Privé.

"Daar waar Privé zelf stelt op pagina 3 dat 'overname zonder toestemming uitdrukkelijk voorbehouden' is, vraagt de RVD zich af welke waarde Privé aan deze opmerking hecht, nu Privé zelf heeft nagelaten deze toestemming te vragen." De brief is te vinden op de site van het Koninklijk Huis (www.koninklijkhuis.nl).

Foto's

Privé plaatste eerder onder meer foto's uit een camera die in Argentinië van prinses Máxima gestolen zou zijn en foto's van de binnenkant van het toen nog in staat van verbouwing verkerende onderkomen van het prinselijk paar in Wassenaar. Prins en prinses waren in beide gevallen des duivels. De rechter beoordeelde de publicatie van de foto's van het huis als onrechtmatig.

Europees Hof

Inmiddels ligt er een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, dat vindt dat foto's van iemands privé-leven slechts gepubliceerd mogen worden als ze tot doel hebben een 'openbaar debat' te stimuleren. Het hof oordeelde in een zaak die de Monegaskische prinses Caroline had aangespannen tegen Duitse roddelbladen.