AMSTERDAM - Het varkenspestvirus waart rond in Europa, waarschuwt LTO-Nederland. Recente uitbraken van de ziekte in Duitsland en Luxemburg vergroten de angst dat de varkenspest ook in ons land zal toeslaan.
LTO-Nederland

Voorzitter Van Gisbergen van de Vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland zegt dat het niet de vraag is of de varkenspest ons land zal bereiken, maar wanneer. Zijn organisatie pleit ervoor zogeheten ringentingen toe te staan in met varkenspest bedreigde gebieden. Wegens Europese regels kan dat niet, op straffe van een exportverbod.

Inmiddels zijn maatregelen getroffen zoals het reinigen en ontsmetten van veetransportwagens, die bovendien bepaalde routes moeten mijden.

De laatste keer dat ons land werd getroffen door varkenspest was in 1997. Volgens Van Gisbergen heeft de bedrijfstak lering getrokken uit de MKZ-crisis vorig jaar.

De varkenshouders zijn veel alerter geworden op de gevaren van de ziekte. Bovendien moeten de varkensbedrijven het aantal contacten met andere bedrijven sterk beperken, waardoor minder transport van vee nodig is.

/NIEUWSVarkenspest is terug in Luxemburg