DEN HAAG - Het kabinet overweegt de gemeentelijke belastingvrijheid in te perken als de lokale lasten in 2005 opnieuw fors stijgen. Dat blijkt uit uitspraken van staatssecretaris J. Wijn (CDA) in het blad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

"Gemeentelijke autonomie betekent wat mij betreft niet automatisch dat gemeenten ook de bevoegdheid moeten houden om zélf belastingen te heffen", zegt Wijn. Dit jaar neemt het kabinet een besluit over de vrijheid van gemeenten om belasting te heffen bij burgers en bedrijven.

"Als die discussie wordt gevoerd in een context van grote stijgingen van de lokale lasten in 2005, waarvan we niet kunnen uitleggen waarom deze nodig zijn, dan heeft dat ongetwijfeld invloed op de opstelling van het kabinet in deze kwestie", spreekt Wijn dreigende taal.

Forum constateert op basis van een 'representatief onderzoek' dat de onroerendzaakbelasting voor burgers dit jaar opnieuw fors omhoog gaat, met 3,5 procent. Voor bedrijven gaat de OZB voor het vierde jaar op rij nog sterker omhoog. Zij betalen 5 procent meer in vergelijking met 2004.

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten. Veel gemeenten houden de belastingen op hetzelfde niveau, of weten de lasten zelfs omlaag te drukken. Nog veel meer gemeenten verhogen hun inkomsten uit belastingen met 10, 20 tot zelfs 30 procent.

"In de periode van 1996 tot 2004 zijn de gemeentelijke lasten bijna twee keer zo hard gestegen als het bruto binnenlands product", aldus Wijn. "De provinciale lasten zijn in die periode verdubbeld en de waterschapslasten zijn met de helft gestegen." Wijn vindt het gek dat de lokale lasten in Nederland toenemen, terwijl ze in andere lidstaten in de Europese Unie relatief omlaag gaan.