DEN HAAG - Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken vindt dat niet-christenen op hun religieuze feestdagen, zoals het suikerfeest, standaard vrij moeten kunnen krijgen. De kwestie zou via de CAO's moeten worden geregeld, zoals dat nu ook gebeurt met christelijke feestdagen als Kerstmis en Pasen.

Het zou volgens haar moeten gaan om twee vrije dagen per jaar. Ze zegt dat woensdag in het dagblad Trouw. Werkgevers hebben nu nog het recht de vrije dag te weigeren als werknemers erom vragen.

Integratie

Volgens Van Gennip zou de stap de integratie bevorderen. "Dat betekent begrip en respect voor elkaar en dat betekent ook dat iedereen zijn of haar geloof moet kunnen eren." De Raad van Kerken heeft in 1994 een soortgelijk voorstel gedaan.