DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van de PvdA aangenomen die de toegang tot een deel van de collectie van het Koninklijk Huisarchief moet vergemakkelijken.

De motie-Kalsbeek eist dat het kabinet de stukken van staatsbelang in het archief van de koningin onder de Archiefwet brengt, zoals ook met overheidsarchieven gebeurt. Ze zouden dan op den duur ook beter in het Nationaal Archief, elders in Den Haag, kunnen worden ondergebracht. Hoe dit alles moet worden uitgevoerd en welke stukken in aanmerking komen, is nu aan de minister-president om te laten uitzoeken.

Scepter

De koningin zwaait nu de scepter over het hele Koninklijk Huisarchief, dat zijn eigen keuzes maakt uit de verzoeken om toelating. In het archief worden naast de meest uiteenlopende particuliere stukken ook dossiers bewaard die (mede) betrekking hebben op de uitoefening van de functie van het staatshoofd, aldus de PvdA, en daarmee het algemeen belang raken.

"Evidente voorbeelden hiervan zijn het eindrapport van het zogeheten driemanschap over de Greet Hofmansaffaire en brieven van prins Bernhard en koningin Juliana aan de Amerikaanse president Kennedy inzake de kwestie Nieuw-Guinea."

Historici en andere onderzoekers zullen volgens Kalsbeek in de toekomst eenvoudiger toegang krijgen tot juist deze stukken. De Archiefwet regelt onder meer de termijnen voor openbaarmaking. "Bijkomend voordeel is dat de toegang tot deze archiefstukken hiermee voor iedereen gelijk wordt en niet meer willekeurig is."