DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met het houden van een raadplegend referendum over de Europese Grondwet. Ook de VVD-fractie ging dinsdag akkoord, waardoor het voorstel voldoende steun heeft gekregen.

Waarschijnlijk in mei of juni kan het referendum worden gehouden. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis kan de burger advies uitbrengen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Uitzondering

Alleen CDA, christenunie en SGP stemden tegen. Zij zijn goed voor 27 van de 75 Kamerzetels. Tot het laatste moment liet de VVD twijfel bestaan over haar standpunt. De liberalen zijn van oudsher geen voorstander van referenda, maar het zag er lang naar uit dat de Eerste-Kamerfractie net als de partijgenoten in de Tweede Kamer voor de Europese grondwet een uitzondering wilde maken.

Vorige week tijdens het debat sloeg de twijfel echter toe bij de liberalen. Senator Van Heukelum kreeg de indruk dat veel fracties in de Tweede Kamer de uitslag van het referendum al bij voorbaat als bindend zouden ervaren. Daar zijn de VVD-senatoren fel tegen.

Bindend karakter

De Grondwet verzet zich tegen een bindend karakter, meent de VVD. Na een fractievergadering dinsdag gingen de liberale senatoren allen met het referendum akkoord. "Wij zijn niet bang voor het oordeel van de kiezer", zei Van Heukelum.

Hij benadrukte dat de indieners van het initiatief-wetsvoorstel voor een referendum, de Tweede-Kamerleden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66), steeds gewezen hebben op het raadplegende karakter ervan.