TERSCHELLING - Terschelling is in dertig jaar tijd twee kilometer land kwijtgeraakt en buureiland Ameland is flink gegroeid.

"Het zand dat aan de oostzijde van Terschelling is afgekalfd, is aan de westzijde van Ameland aangegroeid", zei een woordvoerder van Staatsbosbeheer op Terschelling maandag.

Terschelling is het slachtoffer van een grote stroom aan de oostkant van het eiland. Die loopt vlak langs het eiland en neemt bij eb en vloed keer op keer een stukje land mee. Doordat langs Ameland juist geen stroom loopt, zet het zand zich daar af.

"Binnen tien jaar zal de stroom zich wel weer verplaatsen naar Ameland en dan groeit Terschelling weer en krimpt Ameland juist", zo voorspelt de woordvoerder.

De Waddeneilanden veranderen door afzetting en afkalving geregeld van vorm. Zo is het Friese Schiermonnikoog in de loop van de jaren de Groningse wateren 'binnengewandeld'. Schier groeide aan de oostzijde en verloor aan de westzijde land aan zee.

Volgens Staatsbosbeheer verplaatsen alle Nederlandse Waddeneilanden zich de laatste honderden jaren in oostelijke richting.