BRUSSEL - België houdt geen referendum over de ontwerp-grondwet voor de Europese Unie. Door het afhaken van de linkse partij Spirit is er geen meerderheid meer voor het idee een volksraadpleging te houden. Spirit vreest dat het rechtse Vlaams Belang een referendum zou aangrijpen om campagne te voeren tegen Turkije bij de EU.

"Het zou onrechtvaardig zijn over Turkije nu een debat te houden. Dat speelt pas over tien jaar", zei Spirit-voorzitter Geert Lambert zondag. "Ik laat mijn politieke opvattingen niet verkrachten door partijen met andere bedoelingen."

Ongeveer tien andere EU-landen houden wel referenda over de ontwerp-grondwet, die in 2007 zou moeten ingaan. Nederland houdt ook zo'n raadplegend referendum, waarschijnlijk op een woensdag in mei.

De nieuwe Europese grondwet moet de Europese Unie efficiënter en democratischer maken. Landen geven veel vetorechten op en het Europees Parlement krijgt meer zeggenschap. Tegenstanders vrezen echter dat de EU een superstaat wordt ten koste van gewone landen.