IJMUIDEN - In het Noordzeekanaal is een voor Nederland nieuwe vissoort gevonden. Het gaat om de 'Atlantic Croaker' die van origine voorkomt voor de Atlantische kust van Noord-Amerika.

Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) hebben de vis inmiddels de Nederlandse naam "knorrepos" gegeven. De vis lijkt immers sterk op de baarsachtige pos en maakt bij aanraking "knorrende geluiden".

De Amerikaanse vis dook enkele jaren geleden al op in de Belgische wateren voor Oostende en Antwerpen. Voor het eerst is de soort nu ook in Nederland gesignaleerd. Twee exemplaren zijn afgelopen najaar in fuiken voor de Amerika-haven in het Noordzeekanaal gevonden.

De visserijonderzoekers willen nu bekijken hoe de Amerikaanse vis in Nederland terecht is gekomen. Belgische biologen menen dat de dieren via het ballastwater in zeeschepen zijn meegelift naar Europa.

Het RIVO denkt echter dat de vrij jonge exemplaren uit het Noordzeekanaal hier geboren zijn. "Het zou ons daarom niet verbazen als er nog veel meer jonge knorrepossen gevangen worden", aldus de onderzoekers.