UTRECHT - De huisartsen zetten hun acties voort. Ze gaan veel patiënten doorverwijzen naar specialisten in ziekenhuizen. Daarmee willen ze duidelijk maken dat ze te weinig tijd en geld hebben om patiënten afdoende te behandelen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Tijdens de landelijke protestbijeenkomst donderdag in Utrecht haalde voorzitter B. Vos van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hard uit naar minister Hoogervorst (Volksgezondheid). "We gaan zo lang door tot u geen patiënt meer heeft om te behandelen", zei Vos voor 3000 artsen. Als Hoogervorst niet toegeeft, wil de LHV met ingang van 15 februari de acties opvoeren.

Verbaasd

Hoogervorst zei in Den Haag dat hij de artsen niets kan toezeggen. "Ik heb nu eenmaal geen grote zak met geld." Tegen aankomende artsen verklaarde hij de acties te betreuren. "Ik ben verbaasd hoe we in dit vaarwater hebben kunnen komen. De huisartsen vormen niet de meest geprangde groep in de gezondheidszorg. Bij de bezuinigingen heb ik hen ontzien. De positie van de huisarts staat bij mij niet ter discussie."

Volgens Hoogervorst moet het mogelijk zijn het conflict met de huisartsen via goed overleg te beëindigen, waarbij naar "intelligente oplossingen" gezocht moet worden die geen extra geld kosten. "We blijven met elkaar in gesprek. We zijn het zo eens over de uitgangspunten, dat we er gewoon uit moeten kunnen komen."

No-claim

LHV-voorman Vos stelt zich vooralsnog militant op. Hij bestreed dat de patienten de dupe zouden zijn van de acties, zoals het Tweede-Kamerlid Buijs (CDA) tijdens de manifestatie onder luid gejoel van de artsen zei. Een snelle doorverwijzing naar specialisten zou ziekenfondspatiënten hun no-claim kunnen kosten. Die doorverwijzingen kosten de ziektekostenverzekeraars extra geld.

Elke huisarts zou per dag vier patiënten moeten doorverwijzen, was de stemming in de Jaarbeurs. "Artsen laten zich niet langer piepelen door het kabinet en zorgverzekeraars", gaf de vroegere hoogleraar huisartsgeneeskunde T. Voorn de sfeer weer.

Arrogant

De opkomst voldeed net aan de prognose van de LHV, die had laten weten zeker 3000 van de ongeveer 8000 huisartsen in Nederland te verwachten. Ze gedroegen zich; de huisartsen bleken nette actievoerders. Niet meer dan twee spandoeken en een vlag werden geteld. De artsen kwalificeerden Hoogervorst niettemin als "arrogant" en "ongenuanceerd".

Een van de actievoerders deed de suggestie alle huisartsen bij hem langs te sturen om hem de oren uit te spuiten, zodat hij beter kan luisteren. Een huisarts die ook Hans Hoogervorst heet, wenste dat de minister wat "menselijker" wordt en zich niet langer "zo bureaucratisch" opstelt.

Eigen acties

Buiten Utrecht voeren regionale huisartsenverenigingen hun eigen acties. Het initiatief daartoe is genomen door Twentse artsen die sinds november hun patiënten sneller doorverwijzen naar een specialist om te laten zien hoeveel geld dat kost. Een aantal andere districten van de LHV heeft dat voorbeeld overgenomen.

Sommige regio's beginnen volgende week met dergelijke acties. Voortzetting van de acties zou de verhouding tussen de huisartsen en de minister van Volksgezondheid verder verslechteren, erkende Vos, die de confrontatie niet schuwt. De verstandhouding is momenteel al niet zo best. "Hoogervorst heeft geprobeerd een wig te drijven tussen mij en het bestuur. Dat is hem niet gelukt", zei de LHV-voorzitter.