DEN HAAG - De vleessector gaat een kleine groep 'verziekers' aanpakken, die vaak betrokken zijn bij schandalen of uitbraken van dierziektes. Deze bedrijven en veehouders worden straks publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Dat hebben alle betrokkenen bij de intensieve veehouderijsector woensdag afgesproken. Vertegenwoordigers van onder meer varkens- en kippenhouders, slachterijen, voerleveranciers, supermarkten en milieu- en consumentenorganisaties waren bijeengekomen om over de toekomst van de sector te praten.

Binnen twee maanden moet er een plan van aanpak op tafel liggen. De namen van de 'verziekers' worden in ieder geval openbaar gemaakt.

Mengvoerbranche

Volgens de sector geeft slechts een kleine aantal partijen de hele branche een slechte reputatie. Het gaat vooral om de mengvoerbranche, die vaak aan de wieg heeft gestaan van crises in de veehouderij.

MPA-hormoon

In bijvoorbeeld 2002 werd in varkensvoer het MPA-hormoon aangetroffen. Bron van de vervuiling was Iers farmaceutisch afval dat het Belgische bedrijf Bioland in voer had verwerkt. Uit voorzorg werden ruim 20.000 besmette dieren afgemaakt. In 1999 mengde het Belgische bedrijf Verkest afgewerkte motorolie in vet voor veevoer. Belgische kippen kregen daardoor te veel kankerverwekkende dioxine in hun vlees en eieren.

Transporteur

De sector heeft zijn pijlen ook gericht op transporteurs die het niet nauw nemen met de hygiëne. Daardoor neemt het risico op dierziektes toe. Er wordt gewerkt aan een betere registratie van vervoerders.

Varkenspest

Bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest of mond- en klauwzeer worden vaak veel dieren geruimd. Vaccinatie is echter bij een aantal ziektes een goed alternatief. Probleem is nu wel dat supermarkten het vlees van ingeënte dieren liever niet verkopen. De sector is echter van plan het vlees 'normaal' te gaan verkopen, zo werd woensdag duidelijk. De gevaccineerde dieren worden apart geslacht, maar het vlees komt gewoon in de schappen te liggen.