SCHIPHOL - De marechaussee op Schiphol heeft de afgelopen vijf jaar 675 medewerkers van de luchthaven aangehouden voor mensensmokkel. Volgens een woordvoerder is het bijna niet aan te geven hoeveel illegalen ze hebben geholpen ons land binnen te komen, maar het gaat volgens hem vermoedelijk om enige duizenden.

De personeelsleden die zich bezighielden met de mensensmokkel waren in het bezit van een Schipholpas waarmee ze de mogelijkheid hebben om van het onbeschermde naar het beschermde gebied van de luchthaven te gaan. Ze probeerden op die manier illegalen via onder meer personeelsingangen binnen te smokkelen.

De aangehouden medewerkers werkten volgens de zegsman bij verscheidene op de luchthaven gevestigde ondernemingen zoals schoonmaakbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en belastingvrije winkels. Van de 60.000 werknemers op Schiphol hebben er ongeveer 30.000 een Schipholpas. De luchthaven telt circa zeshonderd bedrijven.

Criminele organisaties

Achter de mensensmokkel zitten vrijwel altijd internationale criminele organisaties, hoewel dat volgens de woordvoerder vaak moeilijk te bewijzen is. Ze ronselen medewerkers van Schiphol en betalen hen gemiddeld tussen de 3000 en 5000 euro per gesmokkelde illegaal.

Vrijwel alle opgepakte Schipholwerknemers zijn volgens de zegsman veroordeeld. Op mensensmokkel staat een straf van tussen de vier en acht jaar. In de afgelopen jaren is het vier keer gelukt om te bewijzen dat er een criminele organisatie achter de smokkel zat, zei de woordvoerder.

Mensensmokkel

De marechaussee is sinds 1994 met teams actief om mensensmokkel op Schiphol op te sporen. In totaal ruim vijftig leden van het zogeheten Sluisteam en het Team Migratiecriminaliteit zijn daar dagelijks mee bezig. Het aantal gevallen van mensensmokkel op de luchthaven is al jarenlang stabiel op circa 160 per jaar.

Screening

De screening van nieuwe Schipholmedewerkers is volgens de woordvoerder in orde, maar mensensmokkel is volgens hem moeilijk te voorkomen. Nadat een werkgever een pasje heeft aangevraagd, voert de marechaussee het veiligheidsonderzoek uit in opdracht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Twijfel

Als er twijfel bestaat over iemands verleden, geeft de marechaussee dat door aan de AIVD. Die zal dan verder onderzoek doen en besluiten of het pasje afgegeven kan worden. Mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan delicten als diefstal of een overval komen niet in aanmerking voor een pasje, aldus de zegsman.