RIJSWIJK - Om meer leraren voor de klas te krijgen, kunnen onderwijsassistenten in het basisonderwijs in een aantal plaatsen gratis de lerarenopleiding (PABO) volgen.

Bij wijze van proef gaan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere ermee aan de slag. De opleiding is speciaal voor onderwijsassistenten ontwikkeld. Mensen van wie de vooropleiding van een te laag niveau is, kunnen eerst nog gratis een middelbare beroepsopleiding volgen. Of de projecten worden uitgebreid naar de rest van Nederland is nog niet te zeggen.

Het ministerie van Onderwijs juicht de projecten toe. Er is een schrijnend gebrek aan leraren in het basisonderwijs. Initiatieven hier iets aan te doen zijn zeer welkom. Onderwijsassistenten zijn hulpkrachten op een basisschool. Volwaardige leerkrachten zijn zij niet.