DEN HAAG - Nederland stuurt mogelijk binnenkort een mariniersbataljon van ongeveer 750 militairen naar Afghanistan ter ondersteuning van de parlementsverkiezingen die gepland staan voor april.

Minister Kamp acht een dergelijke missie gedurende drie maanden "zeker denkbaar", als de Afghaanse president Karzai en de NAVO er om vragen. Kamp verklaarde dat dinsdag tegenover het ANP in de wandelgangen van de Tweede Kamer.