DEN HAAG - Het voorstel om een nieuw systeem voor orgaandonatie in te voeren, haalt vrijwel zeker geen meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en SGP wijzen het af, de ChristenUnie zeer waarschijnlijk ook.

De stemmen van de VVD of de twee christelijke partijen zijn beslissend voor een meerderheid in de Kamer. De Kamer vergadert woensdag over de kwestie.

De belangenorganisaties van mensen die op orgaantransplantatie wachten, willen dat het kabinet het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) invoert. Via dat systeem moet elke Nederlander in een brief aangeven of hij zijn organen na zijn dood wel of niet wil afstaan.

Een derde mogelijkheid is dat iemand na zijn dood zijn nabestaanden laat beslissen. Als Nederlanders de brief negeren, worden ze, volgens het systeem, automatisch donor.

Andere manieren

De VVD vindt dat de overheid eerst op andere manieren moet proberen om meer Nederlanders bereid te vinden hun organen af te staan. Zo zouden ziekenhuizen meer moeite moeten doen om nabestaanden over te halen organen van hun overleden familielid beschikbaar te stellen.

Volgens VVD-woordvoerder Veenendaal zijn er nog te veel ziekenhuizen die op dit terrein geen goed beleid hebben. De VVD wil verder dat de overheid Nederlanders elk jaar een brief stuurt waarin ze vraagt of mensen bereid zijn hun organen na hun dood af te staan. De VVD verwacht dat deze maatregelen meer donoren opleveren. Het Actieve Donor Registratiesysteen gaat de liberalen te ver.

'nee, tenzij'

De SGP vindt dat ook. De ChristenUnie (CU) zegt 'nee, tenzij' tegen het systeem. Volgens de partij zijn er in Nederland mensen die niet goed in staat zijn hun mening op een rijtje te zetten. Als deze groep de brief van de overheid negeert, zou ze automatisch donor worden.

De ChristenUnie vindt dat er meer waarborgen moeten komen ter bescherming van deze groep. Tegelijkertijd acht een woordvoerder de kans klein dat de fractie het voorstel voor het ADR zal steunen.

Het CDA heeft het voorstel voor de actieve donorregistratie eerder al afgewezen. De fracties vertegenwoordigen samen een nipte meerderheid van 76 stemmen in de Kamer.