AMSTERDAM - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat iedere volwassen Nederlander automatisch orgaandonor is tenzij expliciet is aangegeven dat hier bezwaar tegen bestaat. De verplichte registratie moet het aantal donoren verhogen, aldus de Volkskrant. Jaarlijks sterven ruim tweehonderd mensen doordat er niet tijdig een nier of hart beschikbaar is.

Het kabinet wil het huidige toestemmingssysteem handhaven, waarbij mensen moeten instemmen met orgaandonatie. Dat hebben slechts 2,5 miljoen Nederlanders gedaan. Van 8,5 miljoen mensen is de keuze niet bekend. Voor hen moeten de nabestaanden beslissen of de organen voor donatie gebruikt mogen worden. Dat wordt echter in 70 procent van de gevallen geweigerd.

Nierpatiënten

Ongeveer 1400 mensen wachten op een orgaan, van wie 1200 nierpatiënten. De wachttijd voor een nier bedraagt momenteel 4,5 jaar. Maandag presenteerde de Nierstichting een onderzoek waaruit blijkt dat 71 procent van de Nederlanders voor verplichte registratie is. Iedereen krijgt in dat geval een verzoek om donor te worden. Degenen die niet reageren worden alsnog als donor geregistreerd.

PvdA, SP, GroenLinks en D66 zijn voor deze 'positieve registratie'. Waarschijnlijk schaart ook de VVD zich achter dat standpunt. Dinsdag vergadert de VVD-fractie over de kwestie. Het CDA steunt het kabinet.