DEN HAAG - De politie in Den Haag ziet vooralsnog geen reden om extra maatregelen te treffen voor de terugkeer van Hirsi Ali in de Tweede Kamer. "Maar dat kan elk moment veranderen, zodra we daartoe aanleiding zien", zei een woordvoerder maandag. Rond de parlementsgebouwen zijn al geruime tijd diverse veiligheidsmaatregelen van kracht.

Vanaf begin deze week wordt bij de ingang van de Tweede Kamer een nieuw scanapparaat in gebruik genomen om de bagage van alle bezoekers te controleren. Dit is een van de maatregelen die de Tweede Kamer heeft genomen na een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar de beveiligingsmaatregelen in het parlement.

De plaatsing van de detectieapparatuur heeft niet specifiek met de terugkomst van Hirsi Ali te maken. Het onderzoek van de AIVD heeft volgens de Tweede Kamer tot een aantal opmerkingen en aanbevelingen geleid die worden opgevolgd.