DEN HAAG - Meer dan viervijfde van de Nederlanders, 82 procent, vindt dat volwassenen moeten aangeven of ze hun organen wel of niet na hun dood aan anderen willen geven.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO dat maandag is gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nierstichting Nederland.

De Tweede Kamer beslist woensdag of er een nieuwe manier van registratie komt voor orgaandonoren.

Bij 8,5 miljoen Nederlanders is nu niet bekend of ze hun organen willen afstaan. Ze hebben nooit gereageerd op een brief waarin de overheid hen vraagt aan te geven of ze wel of geen donor willen zijn.

Tekort

Er is een groot tekort aan orgaandonoren. Veertienhonderd zieke Nederlanders staan op de wachtlijst voor een orgaan. Per jaar overlijden van deze groep ruim tweehonderd mensen.

Volgens het NIPO-onderzoek vindt 74 procent van de Nederlanders dat het huidige systeem van orgaanregistratie minder vrijblijvend moet. Dat zou moeten gebeuren door invoering van het Actieve Donor Registratiesysteem. Bij dat systeem worden mensen automatisch als donor geregistreerd als ze niet reageren op een brief waarin de overheid vraagt of ze hun organen bij overlijden willen afstaan.

Voorstander

Uit het NIPO-onderzoek blijkt tevens dat dat 76 procent van de Nederlanders in principe voorstander is van orgaandonatie. De belangenorganisaties van patiënten die op een donororgaan wachten, pleiten sterk voor de invoering van het Actieve Donor Registratie Systeem. Burgers worden met deze aanpak meer gedwongen om zich uit te spreken over de vraag of ze hun organen willen afstaan of niet.

Het kabinet is tegen het systeem. Het staat volgens de regering niet vast of het actieve systeem tot meer bruikbare transplantatieorganen leidt. De Tweede Kamer heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken over de kwestie.