DEN HAAG - Leerlingen moeten meer te weten komen over de eigen geschiedenis en cultuur. Daarom moet er een richtsnoer komen waarin de belangrijkste punten van de Nederlandse geschiedenis en cultuur vastliggen. Dit gaat tot de verplichte lesstof behoren.

Dat staat in het advies 'De stand van educatief Nederland' van de Onderwijsraad, dat maandag is verschenen. Middelbare scholieren moeten examen doen in de belangrijkste zaken van de geschiedenis en cultuur en deze regel zou ook terug moeten komen in de kerndoelen binnen het basisonderwijs. In de kerndoelen is vastgelegd wat de leerlingen moeten weten als ze van school gaan.

Minister van der Hoeven (Onderwijs) omarmde bij monde van haar hoogste ambtenaar K. van der Steenhoven het idee van een lijst met de onmiskenbare hoogtepunten van de Nederlandse cultuur.

Aan de voorzitters van vijf adviesraden gaat de minister vragen wat er in het onderwijsprogramma moet komen te staan. Het gaat om onder anderen de voorzitters van de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Net als de raad benadrukte Van der Steenhoven dat het niet alleen om geschiedenis gaat, maar ook om cultuur, techniek en geografie. Als voorbeeld citeerde hij uit het advies van de Onderwijsraad waar de Beemster als cultureel erfgoed wordt opgevoerd. In het landschap van die droogmakerij komen techniek, geografie en cultuur samen.

Naast het verplichte deel, is er ook een deel dat leraren kunnen gebruiken om de lesstof uit te diepen. Dit is niet verplicht. Verder moet er nog een lijst komen met zaken van nationaal belang die nog niet in het onderwijs aan de orde hoeven te komen.

Onderwijsraad

In een ander deel van het advies stelt de Onderwijsraad dat Nederland meer moet doen om internationale afspraken over ontwikkeling van de kenniseconomie waar te maken. Sterk punt van het Nederlandse onderwijs is de keuzevrijheid voor leerlingen en de autonomie van scholen. Maar het aantal schoolverlaters is in vergelijking met de rest van Europa nog te hoog en ook de aandacht voor bijzonder begaafde leerlingen laat nog te wensen over.