DEN HAAG - Als een vliegtuig in de buurt van Schiphol neerstort, is de kans dat daarbij veel slachtoffers vallen, ten opzichte van 1990 verdubbeld.

Dat heeft te maken met de vele nieuwe kantoren en bedrijventerreinen rond de luchthaven. Dat staat in een rapport dat staatssecretaris Van Geel (Milieu) binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) hebben in opdracht van Van Geel naar het zogenoemde groepsrisico rond Schiphol gekeken. Dat is de kans dat er bij een vliegtuigongeluk in een gebied van 56 bij 56 kilometer rond de luchthaven meerdere dodelijke slachtoffers vallen.

De kans dat een vliegtuig neerstort, is overigens gelijk gebleven.

In slechts een klein aantal gebieden rond Schiphol is de kans op veel slachtoffers daadwerkelijk toegenomen, staat in het rapport. Het groepsrisico is op de meeste plaatsen erg klein.

De Luchtvaartwet, die in 2001 is aangenomen, bepaalt dat het groepsrisico dit jaar niet hoger mag zijn dan in 1990. De Tweede Kamer nam toen een dergelijk amendement van PvdA-Kamerlid Van Gijzel aan. De aanleiding voor deze strenge norm was de Bijlmerramp in 1992.

Van Geel heeft eind 2003 in de Tweede Kamer al gezegd dat het risico op zware ongelukken rond Schiphol is toegenomen. Ook Schiphol zelf heeft toegegeven dat bij een ramp veel dodelijke slachtoffers kunnen vallen.

De staatssecretaris vindt het huidige beleid omtrent het groepsrisico onwerkbaar en zoekt naar alternatieven. Zodra er in het gebied rond Schiphol een baby geboren wordt, neemt het groepsrisico al toe en moet dat elders gecompenseerd worden, aldus Van Geel. "Ik wil dat er nauwkeuriger wordt gekeken." In februari 2006 wordt het Schiphol-beleid geëvalueerd.