DEN HAAG - Mensen die zich willen laten naturaliseren tot Nederlander, moeten hier vanaf 1 juli meer voor betalen. Op die datum worden namelijk de naturalisatieleges verhoogd. Dat heeft minister Korthals van Justitie woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Korthals gaat er van uit dat iemand die zich wil naturaliseren een redelijk deel van de kosten moet betalen. De overheid is niet bereid om voor de gehele kosten op te draaien, staat in de brief.

Iemand die Nederlander wil worden, betaalt nu nog 226 euro. Dat gaat naar 272 euro. Een echtpaar moet momenteel 316 euro op tafel leggen. Per 1 juli verhoogt de overheid dit bedrag naar 363 euro. Deze bedragen zijn lager, als het inkomen van de aanvrager onder bijstandsniveau ligt.

De verhoging van de leges zorgt er niet voor dat de overheid kostendekkend kan werken. Dat hoopt Korthals in 2003 voor elkaar te krijgen.

De minister is niet bang dat door deze verhoging vreemdelingen het zich niet kunnen veroorloven om Nederlander te worden. De integratie van buitenlanders loopt geen gevaar, aldus Korthals.

Nationaliteit

Niet-Nederlanders kunnen de Nederlandse nationaliteit aanvragen wanneer zij minstens vijf jaar (of drie, indien hij of zij getrouwd is of samenwoont met een Nederlander) in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba wonen. Zij moeten als ingeburgerd worden beschouwd in de samenleving.

Op 1 mei stegen de kosten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning ook al.