DEN HAAG - De inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië heeft tot dusver 124,6 miljoen euro opgebracht. Dat is exclusief de recente toezegging van 5 miljoen euro van minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking).

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De SHO maakte de tussenstand van gironummer 555 woensdag bekend. De laatste keer stond de teller nog op ruim 112 miljoen euro. Dat was na afloop van de afgelopen donderdag gehouden gezamenlijke radio- en televisieactie voor de slachtoffers van de tsunami.

De SHO verwacht dat het bedrag verder zal oplopen, omdat de nationale actie voor Azië de komende weken nog doorgaat. Giro 555 staat sinds zondagavond 26 december open voor noodhulp aan de getroffenen. De SHO komt half februari met een eerste overzicht van de hulpverlening die al is uitgevoerd en de planning van de hulp in de komende maanden.

De SHO is een samenwerkingsverband van tien organisaties dat in tijden van grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een rampsituatie. Diverse organisaties hebben daarnaast een aanvraag ingediend om financiële steun voor een project. De SHO heeft besloten 10 procent van de totale opbrengst van de huidige actie toe te kennen aan die gastdeelnemers.

Het gaat om projecten van Plan Nederland, Hivos, Stichting Habitat for Humanity en Save the Children. De SHO heeft veel aanvragen van kleinere organisaties nog in behandeling. Tot en met vrijdag kunnen organisaties een aanvraag tot gastlidmaatschap indienen.