DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag de laatste bezwaren tegen de milieuvergunning voor een experimenteel windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee verworpen.

De Stichting Vogelwacht Egmond verzette zich als laatste natuurorganisatie tegen het plan om 36 windmolens op acht kilometer uit de kust in de Noordzee te bouwen. De windmolens kosten volgens de vogelwacht honderden vogels het leven, omdat ze op de route van trekvogels zijn gepland.

Meetsysteem

Bij de Raad van State klaagde de vogelwacht dat er vooralsnog geen sluitend meetsysteem bestaat om het aantal vogels te meten dat sneuvelt, als ze in de wieken van het windmolenpark worden vermalen. De Raad stelt vast dat er intussen een aantal meetmethodes in ontwikkeling is en dat een van deze methodes zal worden toegepast.

Geld

Verder wilde de Vogelwacht een deel van het geld dat de minister van Verkeer en Waterstaat beschikbaar stelt om natuur te compenseren die door het windmolenpark verloren gaat. De Raad van State oordeelt dat de eis van het geld losstaat van de vergunningsprocedure. De Vogelwacht moet daarvoor bij de minister aankloppen.

Enige tijd geleden heeft de Stichting Duinbehoud haar verzet tegen het windmolenplan opgegeven. Duinbehoud nam genoegen met een half miljoen euro van Nuon en Shell, waarmee de natuur in het kustgebied kan worden hersteld.