DEN HAAG - Een veel duurdere ziektekostenverzekering hoeft niet per se beter te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar de vraag in hoeverre klanten tevreden zijn over de ziekenfondsverzekeringen en particuliere ziektekostenverzekeringen. De bond drukte daarom mensen woensdag op het hart niet alleen op premie en pakket te letten.

Consumenten worden overspoeld met reclame van zorgverzekeraars. Bijna iedereen kan dit jaar nog overstappen, maar de Consumentenbond waarschuwt om niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit te letten. De bond verspreidt vanaf 19 januari op deze website van het ministerie van Volksgezondheid een overzicht met prestaties van de zorgaanbieders.

Tevredenheid

DeltaLloyd kost 216 euro per jaar aan nominale premie meer dan Anderszorg, hoewel beide qua tevredenheid even slecht scoren. De Consumentenbond voerde het onderzoek onder 9000 mensen uit samen met de Erasmus Universiteit, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

De bond bekommert zich om de zaak omdat in 2006 het nieuwe zorgstelsel ingaat dat concurrentie op de zorgmarkt moet bevorderen en daarmee de efficiëntie en de kwaliteit verhogen.

Wensen

De Nederlandse Patiënten- en Consumentenorganisatie NPCF noemt het onderzoek een prima initiatief. "Maar we zijn er nog niet", zo stelt een woordvoerster. De Consumentenbond heeft niet gekeken of de zorg die de verzekeraars inkopen voldoet aan de laatste medische kennis en ontwikkelingen en of die ingekochte zorg aansluit bij de wensen van de mensen die deze zorg nodig hebben, legt de woordvoerster uit. "Wat voor patiënten ook een interessante is, is of een verzekeraar zich profileert op specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabeteszorg."

De NPCF en de Consumentenbond buigen zich de komende tijd samen over deze kwesties en kijken of het mogelijk is om daar ook voor verzekerden begrijpelijk vergelijkingen over te maken.